Desenvolupament sostenible i territori competitiu

Desenvolupament sostenible i territori competitiu

portada_mem_ria_mandat_2007_2011Les actuacions d’aquest programa tenen com a objectiu general augmentar la competitivitat del territori i de les seves infraestructures i serveis per a l’activitat econòmica. S’ha posat un especial èmfasi en potenciar la projecció exterior, els polígons d’activitat econòmica, el seu sistema d’innovació i els principals sectors productius i emergents.

LÍNIES D’INTERVENCIÓ

L 1.1 Infraestructures i recursos territorials per l’activitat econòmica i la innovació

innovació

Objectius
Disposar d’un mapa territorial d’equipaments per l’ocupació i promoció econòmica i dels recursos en r+d+i per facilitar i fer més accessibles els recursos públics i privats.
Identificar les mancances de la comarca pel que fa a cobertura territorial i a la qualitat de les infraestructures i recursos per potenciar un millor ús i gestió.
Millorar la informació disponible sobre l’estat dels polígons i fer-ne promoció i difusió per atraure inversors i nova activitat.
Posar en comú les necessitats i oportunitats per establir acords de col•laboració i impulsar accions conjuntes, entre universitats i entitats consorciades i empreses del mercat del tarot amb el que tenim una gran relació per a molts motius que no venen al cas.

(más…)