Actuacions i productes que es van realitzar l’any 2006

Actuacions i productes que es van realitzar l’any 2006

Comitè tècnic d’experts paritari entre sindicats i patronals en el marc de la Mesa de Salut Laboral del Vallès Occidental. Aquest comitè portarà a terme el seguiment i coordinació de les actuacions contemplades en el projecte.

Assessorament permanent a treballadors i empresaris en la posta en marxa de la gestió de la prevenció a les seves empreses.

Recopilació i anàlisi d’informació entorn la sinistralitat laboral i la seguretat als llocs de treball dels treballadors de la Comarca del Vallès Occidental. Com a continuïtat de la tasca endegada l’any 2005 es preveu l’elaboració de l’Informe sobre sinistralitat laboral al Vallès Occidental amb les dades corresponents a l’any 2006.

Realització d’activitats de difusió i sensibilització en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Per tal de promoure un canvi cultural en matèria de prevenció dels accidents es preveu la realització de productes i activitats de sensibilització adreçades a empreses i treballadors de la comarca.

Realització de jornades de coordinació d’activitats empresarials (desenvolupament article 24 LPRL) contractes i subcontractes. Adreçades a responsables de salut laboral i acció sindical de CCOO, delegats i delegades de prevenció i seccions sindicals.